เป็นบริษัทยาที่นำเข้าและจำหน่ายยาในประเทศ

 

ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นเวลานานกว่า 50 ปี ด้วยความซื่อตรงในการประกอบการ
บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต ทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้า และ ผู้บริโภคด้วยดีตลอดมา